Svarta Björns Webbutik

Här samlar vi lite bilder och information om vår hemort:

GÄLLIVARE

 

 Gällivare är en tätort i Lappland. Det ursprungligen lulesamiska ortnamnet (1673 stavat Gillewara) var från början namn på Malmberget men blev senare sockennamn, medan Váhčir/Váhtjer som syftar på tätorten är namnet på en person vars renbetesmarker på 1600-talet låg i trakten. 

(Skulptören Allan Wallberg har gjort ett minnesmärke över den samiska kulturen, genom att skulptera en same av granit från berget Dundret. Inskriptionen "Mitt var landet i forntid, bevara mitt folk i framtid" kan man läsa på skulpturens framsida, det finns även en hemlig text på baksidan av statyn som framträder då den blir blöt.) 

Övriga bilder från Tågstationen och Sandviken (Badplats).

  Bakgrund

Orten är en järnvägsknut mellan Malmbanan & Inlandsbanan, vilken har sin nordliga ändpunkt i Gällivare. Orten var ett municipalsamhälle åren 1893-1956. Gällivare har utvecklats i nära samband med gruvnäringen, även om tätorten har äldre anor än tvillingorten Malmberget. Gällivare är centralort i Gällivare Kommun.

Gällivare har två stora gruvetableringar, LKAB och Boliden. Malmbergsgruvan ligger norr om och under samhället Malmberget. Aitikgruvan ligger 11 km söder om Gällivare.

   Vid samhället ligger fjället Dundret med tillhörande skidanläggning. På Dundret har hållits världscuptävlingar i såväl längd som utförsåkning. Dundrets skidbackar öppnar vanligtvis den första november, men har öppnat så tidigt som 16 oktober (1992) och håller öppet till första maj, även om det ofta händer att klimatet tillåter åkning något längre än så.

I Gällivare finns norra Europas största solcellstillverkning samt Vattenfall. 2008 öppnade det riksrekryterande European Energy School i Gällivare.

 Gällivare är en central ort för västlaestadianismen. Här ordnas årligen "Gällivare julsamlingar" som samlar deltagare från Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada och andra länder. Talen tolkas till finska och simultant även till engelska.

Idag är samhällena Gällivare och Malmberget praktiskt taget hopbyggda; den tredje största tätorten Koskullskulle ligger dock mer för sig själv. I dessa 3 tätorter bor ca 15 000 personer. (Räknar man med de 36 omkringliggande byarna är är antalet ca 18 500 personer.)

 

I Gällivare genomförs varje år de s.k. Tomtespelen, där tomtar från hela världen kommer för att tävla i olika grenar som t.ex. grötätning, stegklättring o.s.v.

 

 MALMBERGET

....är en tätort (tidigare municipalsamhälle) i Gällivare kommun. Malmberget är mest känt för sina gruvor. 1741 startades malmbrytningen på berget Illuvaara (Jiellevárre), berget som kom att kallas Gellivare malmberg för att sedan bara kallas Malmberget. 1888 lastades den första malmvagnen och det var starten på malmruschen. Guldruschen i Nordamerika var i mångt och mycket lik malmbrytningen här, det fanns mycket arbete, men få bostäder. I början av brytningen bodde många arbetare i kojor byggda av  kasserade dynamit och -fläsklådor.

Kaptensgropen, eller Gropen som den oftast kallas, är en av de saker som Malmberget är mest känt för. En gigantisk grop som delar tätorten i två delar. Gropen uppstod då man av säkerhetsskäl rev byggnader i samhället och sen sprängde i gruvorter under centrum. Gropen är ca 250 meter djup, har under de senaste åren delvis fyllts igen. LKAB planerar att bryta ny malm under samhället, vilket då tvingar många byggnader att rivas.

Den gamla biografen Roxy och vägar har fått rivas på grund av rasrisken. En annan följd av rasrisken blev år 1974 flytten av Allhelgonakyrkan från Kaptensvägen mitt i nuvarande Gropen. Kyrkan (Ritad av Hakon Ahlberg och byggd 1944). Konstnären Einar Forseth har i kyrkan utställning av glasmålningar.

LKAB:s gruvmuseum kan man se gruvbrytningens historia. Från de tidiga åren och framåt. 

 Malmberget var tidigare en befolkningstät ort, men på grund av gruvans utbredning och rivning av hus, har befolkningen minskat kraftigt. Lägenheter som rivits går att räkna i hundratalen, och även friliggande villor har de senaste åren börjat flyttas på släp från Malmberget. (LÄNK!)

Situationen i Malmberget tycks vara ett olösligt dilemma: Malmen måste brytas för att samhället ska ska kunna leva, och samhället måste rivas för att malmen ska kunna brytas. (Ur "Mannen från Malmberget" av Svante Lindqvist.)

I Malmberget finns både en distanshögskola (Kunskapsgruvan), och en gymnasieskola (Välkommaskolan).

Ibland används namnet Malmivaara om samhället, det är en finsk omskrivning av det svenska ordet.

Några av Sveriges konungar har varit och signerat stenar, under mycket pompa och ståt.

 

                 "Gruvgubben", och en av de tidigare malmvagnarna.

 

Finns så mycket intressant att berätta om Gällivare/Malmberget, vill ni veta mer kan ni ju klicka på länken nedan, och ta er vidare till mer info o.dyl.

Tack för att du/ni tog er tid att läsa den text vi knåpat ihop.

 

LÄNKAR